Xác thực thông tin

- Giá cả , cấu hình kỹ thuật được đưa lên website gần với thực tế nhất, và được chúng tôi cập nhập hàng ngày

- Chúng tôi bán đúng giá, đúng cấu hình được đăng trên website

- Mọi thay đổi về giá cả chúng tôi sẽ thông báo trước thông qua Email, Hoặc điện thoại


TẤN PHÁT ĐẮK LẮK