Tạo Boot Cho Usb Nhạnh Và Gọn Nhất Với Mini Norton Ghost 11.5

Đây là công cụ của Langkhach, trên mạng có nhiều link khác nhau rất khó tìm nên mình share cho các bạn dễ dàng hơn

Đặc điểm của công cụ boot này:

+Chiếm dung lượng rất nhỏ không đáng kể

+Cần một USB không cần format

+Đơn giản dễ sử dụng


Giao diện
Trên giao diện bạn sẽ thấy yêu cầu nhập Ký tự thứ tự bạn nhập ký tự của USB cần tạo boot

Sau đó phần mềm hỏi bạn có muôn format usb không bạn nhấn Y hoặc N để xác nhận và nhấn Enter


Như vậy là xong bạn hãy reset và kiểm tra kết quả vừa làm nhéLinks Download

bình luận cho "Tạo Boot Cho Usb Nhạnh Và Gọn Nhất Với Mini Norton Ghost 11.5 "