Áp dụng cơ chế bảo mặt ssl vào web giúp bảo mật tốt hơn cho người dùng

Ngày 3- 7 Tấn Phát Đắk Lắk chính thức áp dụng cơ chế bảo mật SSL

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.