Vi tính laptop Eakar Krông Pak -linh kiện sỉ & lẻ thiết bị tin học- sửa chữa

Vi tính Laptop Eakar -Krông Pak -Phân Phối linh kiện sỉ - lẻ thiết bị tin học


Dịch vụ của chúng tôi:

- CUNG CẤP CÁC LINH KIỆN PC : MAIN , RAM , CPU , HDD, LCD ...  LINH KIỆN MÁY TÍNH BÀN

- CUNG CẤP LINH KIỆN : BÀN PHÍM LAPTOP , SẠC LAPTOP , PIN LAPTOP + SỬA CHỮA LAPTOP CHUYÊN NGHIỆP

-PHÔI PHỐI MÁY IN, MÁY PHOTO, MÁY CHIẾU , THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

- THIẾT KẾ WEBSITE , QUẢNG CÁO GOOGLE , QUẢNG CÁO FACEBOOK 


Các xã Tấn Phát Đắk Lắk cung cấp sản phẩm và dịch vụ : 

Xã Ea Hiu  ,Xã Ea Kênh ,Xã Ea Kly,Xã Ea KNuec,Xã Ea Kuăng ,Xã Ea Phê , Xã Ea Uy ,Xã Ea Yiêng,Xã Ea Yông ,Xã Hòa An ,Xã  Hòa Đông  , Xã Hòa Tiến ,Xã KRông Búk ,Xã Tân Tiến ,Xã Vụ Bổn

        Toàn bộ khách hàng dưới xã đều thực hiện giao dịch thông toán qua nhà xe : Nhật Giang , Việt Thanh , Xe Buýt + Chuyển khoản ... 


TẤN PHÁT ĐẮK LẮK - 02/13 Y WANG, BMT , ĐẮK LẮK 0949.579.078 - 0948.509.609