Tools CCminer chỉ chuyên dùng cho Trâu xanh GTX đã có bản 1.7.6-r10

Bản 1.7.6 này tăng hiệu sất cải thiện đáng kể hiệu năng đào 

Khắc phụ các sự cố trên GPU Nvidia Pascal trên các Vga 1070 , 1080

Đây Là Hiệu suất cụ thể 

ccMiner 1.7.6-r10 Neoscrypt performance:

– GTX 1080 – 985 KHS

– GTX 1070 – 889 KHS

– GTX 980 Ti – 840 KHS


Các bạn dowload tại : 

http://cryptomining-blog.com/wp-content/download/ccminer-1.7.6-r10-neoscrypt.zip

bình luận cho "Tools CCminer chỉ chuyên dùng cho Trâu xanh GTX đã có bản 1.7.6-r10 "