Cách cài đặt , Cầu hình windows 10 64 để cày ETH - Zec

 Tắt một số services ko cần thiết để tăng tốc hoạt động của win, khắc phục lỗi Fulldisk cho Hdd, Tự động set ram ảo 23.456 mb & Active bản quyền khi login lần đầu vào win sau khi bung ghost.

Các thành phần tối ưu hóa và đặc điểm của bản ghost này như sau:

- Add driver Amd và các tool cần thiết cho mining. ( driver đã gỡ bỏ sau khi test ok nhằm tránh lỗi màn hình xanh nếu card đã mod có vấn đề).

- Auto set virtual memory & Active Win 10 pro.

- Auto log in vs tài khoản thường: Admin

- Đưa folder Startup ra Desktop.

- Enable classic control panel view.

- Power to high Performance.

- Gỡ bỏ tất cả ứng dụng WindowsApps Win 10.

- Gỡ bỏ Turnon BitLocker.

- Off tất cả các thành phần ko sử dụng trong Features ngoại trừ Net Framework 3.5 & 4.6

- Disable: Windows Firewall, Windows Defender, Windows Error Reporting, Cortana, OneDrive, Auto Update, Auto Play, Jump Lists, Snap, Locksrceen, Action Center, Automatic Maintenance.

- Disable Service: Superfetch, Telemetry Servers, Print Spooler, Program Compatibility Assistant service, TCP/IP NetBIOS Helper, Tracking Services, Windows Backup, Windows Search.


bình luận cho "Cách cài đặt , Cầu hình windows 10 64 để cày ETH - Zec"