Camera Dak Lak | Danh Sách Phần Mềm Và Thông Sô Port Của Tất Cả Hãng Camera


1 Các Port và phần mềm camera trên điện thoại cho đầu ghi Avtech.

- Mở Port Web, Mobile Modem: 80.

- Phần mềm xem qua di động: EagleEyes.

2. Các Port và phần mềm camera trên điện thoại cho đầu ghi Dahua.

- Mở Port Web: 80

- Mở port Mobile :37777

- Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: IDMSS

- Phần mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD.

3. Các Port và phần mềm camera trên điện thoại cho đầu ghi Vantech

Model :4900H- X200-X500D1- X700 NVR(HVR) –X700 (X: là số kênh của đầu ghi)

- Mở Port Web: 80

- Mở Port Mobile : 37777

- Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: IDMSS

- Phẩn mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD.

Model: X800 – 4800s – 8800H . (X: là số kênh của đầu ghi)

- Mở Port Web: 80 và 7777

- Mở Port Mobile: 8888

- Phần mềm xem qua hệ điều hánh iOS: Ezeye hoặc Asee+

- Phẩnmềm xem qua hệ điều hành Anroid: Asee + VmeyeProHD

Model: X100. (X: là số kênh của đầu ghi)

- Mở Port Mobile và Web: 80

- Phần mềm xem qua hệ điều hánh iOS: Iwacht DVR II

- Phần mềm xem qua hệ điều hành Android: Iwacht DVR II.

4. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Abell.

- Mở Port Web: 80

- Mở Port Mobile :34567

- Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS và Android:

+ Xem bằng tên miền và địa chỉ IP: vMeyeSuper.

+ Xem phần mềm Cloud: vMeyeCloudLite

5. Các Port và phần mềm camera trên điện thoại cho đầu ghi JUAN.

- Mở Port Web : 80-8880

- Mở Port Mobile : 80

-Phần mềm xem qua hệ điều hánh iOS và Android:

+Xem bằng tên miền và địa chỉ IP và CLOUD: ESEENET

+Xem phần Mềm hệ điều hành Android: ESEE

6. Các Port và phần mềm camera trên điện thoại cho đầu ghi Questek.

- Port web: 80

- Port mobile: 34599.

- Phần mềm xem trên điện thoại: vmEye

7. Các Port và phần mềm camera trên điện thoại cho đầu ghi HIKVISiON

- Port web: 80

- Port Mobile 8000

- Port hỗ trợ : 1554

- Phần mềm xem trên điện thoại : IVMS-4500


8. Các Port và phần mềm camera trên điện thoại cho đầu ghi KCE

Portweb: 80 - 9011

Port Mobile : 9010

Phần mềm xem qua điện thoại: KMCS2 – MobileViewer – riêng đầu mã K4 dùng ACS

9.Các Port và phần mềm camera trên điện thoại cho đầu ghi Tibet

- Port web: 80

-Port mobile 9091

Phần mềm xem qua điện thoại i-smartViewer

10. Các Port và phần mềm camera trên điện thoại cho đầu ghi Samsung

Port web 80

Port mobile 8081 – 9004

Phần mềm xem qua điện thoại IPOLIS mobile

11. Tổng hợp Port mobile chung cho các đầu ghi sử dụng phần mềm xem qua Mobile :


Default Port

Compatible Apps

may support following ports

EZeye, EZeyePro, eyePlayer, Super mEye

100

Meye , Meye free,MeyePlus , Streaming

101,111

Tmeye , Tmeye+, Tmeye free

3357

zMeye , zMeyePlus, zMeye free

TCP port:8000

IMSeye , IMSeye(old) , IMSeyePro

6802

DVRMobile

18004

APlayer, APlayer+, APlayerPro, ASee, ASee+, ASeePro,

ASeeProHD, ASee free, EZeye, SwannView

TCP Port:34567

Super vMeye, vMeyesuper

34599

vMeye , vMeye free , vMeyeProHD, vMeye+(imac)

7050

Super KWeye+, KWeye, KWeye+, KWeye(imac)

15961

KMeye, Super KMeye4, KMeye4, SmartHD, Cplayer

TCP Port:34567

Super vMeye, vMeyesuper

15966

HBPlayer , DVRPlayer , DVRPlayer+ , Viscoo

TCP Port:8101

DVRPlayer+(imac)

10510

Mobileeye, MobileEye_client(imac)

Hi sharp 80

8888,8866,8855

SuperCam cho Iphone

Naway,Naway+

Để kiểm tra đầu ghi hình của bạn hoặc khả năng tương thích với các phần mềm, bạn có thể tải về ứng dụng miễn phí có tên là 'Aplayer' hoặc 'EZeye'


#cctvdaklak #cameradaklak #cameraquansatdaklak

LIÊN HỆ

Lắp đặt camera tại Đắk Lắk

02/13 Y-Wang, Buôn Ma Thuột, Daklak

0949.579.078 - 0981.579.078

0942.509.609 - 0500.3.918959

tpdaklak@gmail.com - www.mycctv.vn

bình luận cho "Camera Dak Lak | Danh Sách Phần Mềm Và Thông Sô Port Của Tất Cả Hãng Camera "