Cần tuyền nhân viên Digital Marekting

Công việc bước đầu đơn giản : Xây dựng Backlink 

* Đi link trong 2 tuần cho Website của bạn các backlink từ :

- blog comment, 

- document sharing, 

- forum profile, 

- image comment, 

- article, 

- web 2.0, 

- social network, 

- social bookmark, 

- guestbook

Liên hệ trực tiếp : Mr. Tín - 0949.579.078  

Công việc tiếp theo sẽ được hướng dẫn theo hướng " cầm tay chỉ việc "

bình luận cho "Cần tuyền nhân viên Digital Marekting "