Lỗi màng hình xanh - mã lỗi 0x00000006

Máy bị lỗi màng hình xanh , nhờ hỏi cách sữa lỗi trên, Giúp mình với mình đã cài nhìu bản Ghost rùi mà vẫn bị thế này.Giải  đáp : 

Bạn dùng Hiren vào mini XP hay Win7 PE Format thật kĩ, bỏ Quick Format nhé, tick vào mấy ô tự động sửa lỗi ý, rồi bạn cũng nên chạy check disk để kiểm tra lỗi, chủ yếu là do ổ cứng, xung đột phần mềm thôi, Check, scan, format rồi ghost lại hoặc cài lại win là ổn


Chúc bạn thành công