Cách Reset lại modem mạng internet - khôi phục cài đặt mặc định cho modem internet

Hỏi :


Em có một Modem ADSL TP-Link TD-8817 trong quá trình sử dụng, em đã vô tình cấu hình sai thiết lập của modem, Em xin nhờ kĩ thuật bên Tấn Phát hướng dẫn giùm em cách khôi phục lại cài đặt mặc định cho mode ạ

Modem ADSL TP-Link TD-8817


Tấn Phát trả lời  :  Chào bạn đối với trường hợp của bạn mình xin hướng dẫn như sau


    1. Rút dây cắm điện của Modem.(không cắt điện của Router) 

    2. Dùng một cây kim cứng có đầu nhỏ(như cái kẹp giấy chẳng hạn) ấn vào lỗ Reset ở phía sau Router.Chú ý giữ nguyên,không rút ra. ( bạn có thể nhìn theo hình bên dưới ) 

    3. Cắm điện cho Modem,chờ khoảng 15 giây. 

    4. Rút cây kim ra. Rồi chờ cho Router khởi động lại. 


            

Sau khi reset Router,mặc định IP của Router sẽ là 192.168.1.1, password là:"admin"


Chú ý : bạn cần lưu lại Mac address để cấu hình lại modem của bạn