Hướng dẫn set up MSI AB 4.3 beta 14

++ đầu tiên chọn setting -->chọn mục profile (mục nào mà có giao diẹn có skin v3) chọn skin v3 cho nó về giao diện màu xanh như hình (nhớ mại mại tiếng a a em tìm nhé )
++ sau khi về giao diện v3 a e setup như hình để có thể hạ được vol ( chú ý các dấu check và lựa chọn )
++ bước cuối cùng quan trọng ( click vào các con số - để nhập số vol theo ý muốn rồi ---> enter 
***** chú ý dòng Apply overclocking .... (o ben duoi )phải tich cho nó xanh như vậy (roi bam apply) các thông số mới được ghi lại , sau khi may tính reset nó vẫn giữ các thông số mà mình đã nhập !!!
--------
Vấn đề hạ vol bằng MSI AB 4.3 beta 14 
- để an toàn và hạ vol sát đáy không bị treo máy hay reset (hạ vol điẹn sẽ giảm)
- đầu tiên a e cứ cho nó -50 ( sau đó - thêm 5 ) cứ nhích trừ đến khi máy bị treo là có nghĩa không giảm được nữa ( như thế mình nhich lên chúc là ổn , sẽ ko bị treo máy nữa ). - 5 treo thì + lại thêm 5 !!! Cứ test đến mức vol ổn nhất không treo máy là được .!!!