Hướng dẫn tạo bản quyên windows 10 cho a/e vi tinh - laptop Đắk Lắk

Tấn phát chia sẻ cách này giúp bản quyền 100%, định giấu mờ chia sẻ luôn.
+ Bước 1: Vào cmd quyền Admin (chuột phải nút start > Command Promt - Admin) gõ or copy dán: slmgr /ipk KNXB4-F82M9-TB3X9-P9PQ6-RRG6Y >> EnterChờ thông báo thành công chọn OK và đến bước 2


+ Bước 2: Tiếp tục gõ: slui 3 >> Enter


+ Bước 3: Điền key này vào và next >> nextChọn 1 trong những key sau: MDYT6-CDFW8-XGTV8-R87JQ-DF96PKH22R-BKC2P-CRQPP-89RKG-F3XGRRJ23J-6H2CD-8BYDT-FWG8B-68R76XYV2H-YN7BQ-FWB36-X7KHC-VFPK2

bình luận cho "Hướng dẫn tạo bản quyên windows 10 cho a/e vi tinh - laptop Đắk Lắk"