Hướng dẫn tạo ví DBIX - cày DBIX giao dịch - linh kiện trây cày, bitcoin

Tính trung bình: lấy 400mh/s làm chuẩn

Mỗi tháng đào DBIX đc hơn 2K

Tính giá điện cực cao vẫn lời chóng mặt

($0.15/số điện)

Đây là tính theo chỉ số thực chạy qua Claymore 9.5 test 7 ngày do 1 bạn tây thực hiện.

Ngọt nước hơn Zec, cả Eth theo giá hiện nay :)

Sàn Livecoin, nơi lấy ví + buôn bán DBIX (link ref, mong ae ủng hộ, sắp tới sẽ có kênh Livestream liên quan tới mining :) )

https://livecoin.net/?from=Livecoin-yjMwtcer

Mã giới thiệu: Livecoin-yjMwtcer

Chỉnh file Start:

EthDcrMiner64.exe -epool dbix.pool.sexy:7007 -ewal chiachivi -epsw x -eworker RIG_ID -esm 0 -mode 1 -erate 1 -wd 1 -allcoins 1


------------------------------------