Laptop của tôi chạy được 1 vài phút và tắt khi không cắm nguồn ?

TIÊU HÀ :

Laptop của tôi chạy được 1 vài phút và tắt khi không cắm nguồn ?

TẤN PHÁT TRẢ LỜI:

Giải pháp: thay pin

Quá chú kỳ sống, các pin lithium-ion có thể mất khả năng để nạp điên (chai pin). Sau 1 vài năm, sẽ chỉ còn nạp được điện trên 1 vài phần của pin. Chính vì thế thay pin là cách đơn giản và hiệu nhất.

bạn có thể mang ra 02/13 Y wang để kỹ thuật thay pin và kiểm tra sửa chữa laptop miễn phí cho bạn. Trân thành cảm ơn !