Cách phân biệt DDR - DDR II và DDR III

Để phân biết 3 loại ram trên thông thường chỉ cần dựa trên thông số main là có thể biết được , có những thanh ram bị mất đi team nhãn ghi thông số thì phải sử dụng phương pháp loại trừ trên mainboard, hoặc bạn hãy chú ý hình ảnh bên dưới sau để có thể phân biệtDDR II và DDR III


DDR - DDRII - DDRIII