Sơ đồ mạch - Dell Vostro 3350 -Laptop Schematics

Sơ đồ mạch - Dell Vostro 3350 -Laptop Schematics 

DY :None Installed

10mW: External circuit for 10mW solution installed.

BT: Stand alone BT Module.

GSENSOR_ADI: Stuff for ADI G-Sensor.

VCCSA_PWM: Stuff for VCCSA PWM solution.

VCCSA_LDO: Stuff for VCCSA LDO solution.

P2800A1: Stuff for P2800EA1

Pass giải nén : tanphat.net

dowload tại : Đây 

Bài viết liên quan

Sơ đồ mạch - Dell Latitude E6230 -Laptop Schematics (Compal LA-7731P) Laptop SchematicsCác bạn download tại : Đây Pass giải nén : tanphat.netChúc các bạn may mắn..
bình luận trong bài viết này - xem bình luận

bình luận cho "Sơ đồ mạch - Dell Vostro 3350 -Laptop Schematics "