Help ? Máy tính không vào được Task Manager và Regedit

Em đang dùng windows Xp, không biết tại sao lại không vào được Task Manager và Regedit. 


Trả lời : 


Nếu là do virus bạn dowload phần mềm diệt virus về quét là ổn,

nếu không thì bạn có thể thực hiện theo các cách sau:

1. Nếu Run vẫn hoạt động được


Task manager có thể bị vô hiệu bằng group policy hoặc bằng lệnh regedit thay đổi registry

1. Bằng Group Policy

Click Start

Click Run

Enter gpedit.msc in the Open box and click OK

In the Group Policy settings window

Select User Configuration

Select Administrative Templates

Select System

Select Ctrl+Alt+Delete options

Select Remove Task Manager

Double-click the Remove Task Manager option

2. Bằng cách thay đổi registry

Hive: HKEY_CURRENT_USER 

Key: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies \System 

Name: DisableTaskMgr 

Type: REG_DWORD

Value: 1=Enablethis key, that is DISABLE TaskManager

Value: 0=Disablethis key, that is Don't Disable, Enable TaskManager.


2. Nếu Run không hoạt động được

vào Cmd bằng các cách sau:

1. Vào windows/sysem32/cmd.exe để mở cmd.

2.Start->Programs->Accessories->Command...

Sau đó gõ regedit, tìm đến khóa này HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced . Tạo 1 giá trị mới kiểu DWORD với tên "StartMenuRun" và sửa giá trị thành 0 nếu muốn tắt.

Nếu không khóa run trong REGISTRY thì tham khảo cách sau:

Click chuột phải vào thanh taskbar rồi chọn

properties->StartMenu>Customize...->>Advanced-> kéo thanh trượt xuống và tìm khóa run comand sau đó bỏ dấu tich đi rồi ấn ok là được.Nếu bạn muốn của sổ Run được hiện ra thì chỉ cần làm lại như trên và đánh dấu tích là được.