Sửa main lỗi không lưu bios ở main vi tính - Tấn Phát

Sửa mainboard lỗi không lưu bios ở main vi tính - Tấn Phát

1. Kiểm tra jump Cmos Battery (nếu có) đã set đúng chưa.

2. Hư hỏng mạch ổn áp cấp cho IC nhớ cấu hình. Xem hình.

3. Chết IC-thay, hoặc thối chân IC-hàn lại.

Nếu đi từng bước trên vẫn chưa khắc phục được vui lòng mang tới - Vi tính Tấn Phát - Chúc các bạn may mắn !

bình luận cho "Sửa main lỗi không lưu bios ở main vi tính - Tấn Phát"