Tâm sự - Chia sẻ của pé chăn trâu sau 2 tháng tại Đắk Lắk

Sau 2 tháng nghiên cứu cách chăn trâu: mình xin chia sẻ bản dịch và ý nghĩa của mỗi câu lệnh cho anh em mới vào nghề:
1.Thiết lập môi trường nếu dành cho card AMD: Bạn chèn nội dung bên dưới vào trên cùng của nội dung file start.bat:
GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
2. Một số lệnh cmd bổ sung bạn cần biết khi thiết lập thông số đào hiệu quả nhất cho các loại card:

Bạn có thể tuỳ chỉnh các thông số này trên file start.bat hoặc để cho tiện hơn thì mở file config.txt để tuỳ chỉnh. Lưu ý, dấu # là tuỳ chọn để ghi chú, khi có dấu này nằm đằng trước thì cấu hình thông số đó không được sử dụng. Đồng thời, câu lệnh cấu hình chỉ được sử dụng duy nhất 1 lần, nếu xuất hiện 2 câu lệnh giống nhau trở lên thì câu lệnh đó cũng không được thực thi mà phần mềm sẽ hiểu là giá trị mặc định.

Một số câu lệnh bạn cần biết:


-epool Địa chỉ pool.
-ewal Địa chỉ ví Ethereum của bạn.
-eworker Tên máy đào, nó là cần thiết cho một số pool, có thể là username của pool.
-epsw Mật khẩu của tài khoản pool, sử dụng "x" là mật khẩu.
-esm Với chế độ mặc định là 0 - ETH-proxy (ví dụ, dwarpool.com), 1 - chế độ qtminer (ví dụ, ethpool.org), 2 - chế độ miner (ví dụ, coinotron.com), 3 - chế độ nicehash.
-etha Chế độ thuật toán tự động, mặc định là -1 còn 0 - tối ưu hóa nhanh, 1 - tối ưu hóa chậm, 2 - cho trình điều khiển Linux.
-ethi Mức độ làm việc của card, giá trị mặc định là 8, thấp nhất là 0.
-eres Thiết lập này có liên quan đến sự ổn định khai thác Ethereum. Mặc định là 2
-allpools mặc định là "-allpools 1" sử dụng nhiều pool đào cùng 1 một.
-allcoins mặc định "-allcoins 1" sử dụng nhiều đồng coin đào cùng 1 lúc.
-etht Thời gian giữa yêu cầu cho công việc mới trong chế độ làm việc solo, tình bằng mili giây. Giá trị mặc định là 200ms.
-erate Gửi hashrate lên để report. Giá trị mặc định là "1", đặt "-erate 0" nếu bạn không muốn gửi hashrate.
-estale Gửi giá trị đào được lên , nó có thể làm tăng hiệu quả hashrate một chút. Giá trị mặc định là "1", đặt "-estale 0" nếu bạn không muốn gửi.
-dpool Địa chỉ Pool thứ hai dùng để đào song song các đồng Decred / Siacoin / Lbry
-dwal Địa chỉ ví của đồng thứ hai khi đào song song Decred / Siacoin / Lbry
-dpsw Mật khẩu cho tài khoản của đồng thứ hai.
-di mặc định là tất cả card GPU đều được sử dụng.
-gser Thiết lập này có thể cải thiện sự ổn định trên hệ thống đa GPU nếu máy đào bị treo trong quá trình khởi động. Sử dụng "-gser 1" để chạy theo một số thói quen và "-gser 2" để sắp đặt tất cả các thói quen. Giá trị mặc định là "0" (không có tuần tự, khởi tạo nhanh).
-mode Là chọn chế độ khai thác: "-mode 0" (mặc định) có nghĩa là hai chế độ khai thác song song Ethereum + Decred / Siacoin / Lbry. "-mode 1" có nghĩa chế độ chỉ khai thác mỏ ETH.
-dcoin Chọn đồng tiền thứ hai của tôi trong chế độ song song. Tùy chọn có thể là "-dcoin dcr", "sc -dcoin", "-dcoin lbc". Giá trị mặc định là "dcr".
-dcri Cường độ đào đồng thứ hai. Giá trị mặc định là 30, bạn có thể điều chỉnh giá trị này để có được tốt nhất tốc độ khai thác Decred / Siacoin / Lbry mà không làm giảm tốc độ khai thác Ethereum.
-dcrt Thời gian cho công việc đào mới đồng thứ hai Decred / Siacoin. Giá trị mặc định là 5 giây.
-ftime Giá trị mặc định là 30 phút, thiết lập này điều chỉnh thời gian giữa các pool khác nếu không có hồ bơi chính.
-r Khởi động lại chế độ đào. "-r 0" (mặc định) - khởi động lại thợ mỏ nếu có lỗi xảy ra với GPU. "-r -1" - vô hiệu hóa việc khởi động lại tự động. -r> 20 - khởi động lại máy đào nếu có lỗi xảy ra với GPU hoặc hẹn giờ. Ví dụ, "-r 60" - khởi động lại máy đào mỗi giờ hoặc khi một số GPU lỗi. "-r 1" đóng lại phần mềm đào và thực hiện "reboot.bat" tập tin trong thư mục thợ mỏ (nếu tồn tại) nếu một số GPU thất bại. Vì vậy, bạn có thể tạo ra file "reboot.bat" và thực hiện một số hành động , ví dụ: hệ thống sẽ tự khởi động lại máy sau 5s nếu bạn đặt dòng này trong file reboot.bat đó "shutdown /r /f /t 5".
-dbg Lưu lại lỗi với "-dbg 0" - (mặc định) tạo ra file log nhưng không hiển thị các thông điệp debug. "-dbg 1" - tạo tập tin đăng nhập và hiển thị các thông điệp debug. "-dbg -1" - không có tập tin đăng nhập và không có tin nhắn debug.
-logfile gỡ lỗi tên tập tin đăng nhập.
-li Cường độ đào thấp, nó giảm cường độ khai thác, hữu ích nếu card của bạn là quá nóng. Mặc định là 0 và thêm giá trị có nghĩa là ít nhiệt và khai thác tốc độ, ví dụ, "-li 10" là nhiệt và khai thác tốc độ ít hơn "-li 1".
-tt Nhiệt độ tối đa của GPU. Ví dụ, "-tt 80" . Bạn cũng có thể thiết lập tốc độ quạt tĩnh nếu bạn chỉ định các giá trị áp đặt, ví dụ như "-tt -50" đặt tốc độ quạt 50%. "-tt 1" (mặc định) không quản lý các fan nhưng cho thấy nhiệt độ GPU và trạng thái quạt mỗi 30 giây.
-ttdcr Giảm cường độ đào đồng thứ hai Decred / Siacoin tự động nếu nhiệt độ GPU được quy định giá trị trên. Ví dụ, "-ttdcr 80" làm giảm cường độ Decred nếu nhiệt độ GPU là trên 80C.
-ttli Giảm toàn bộ cường độ khai thác (đối với tất cả coin) tự động nếu nhiệt độ GPU được quy định giá trị trên. Ví dụ, "-ttli 80" làm giảm cường độ khai thác nếu nhiệt độ GPU là trên 80C.
-tstop Nhiệt độ giới hạn dừng GPU, máy đào sẽ ngừng khai thác nếu GPU đạt đến nhiệt độ xác định.
-fanmax Thiết lập tốc độ quạt tối đa, trong phần trăm, ví dụ," -fanmax 80 "sẽ thiết lập fan tối đa tốc độ đến 80%. Bạn cũng có thể chỉ định giá trị cho mỗi thẻ, ví dụ "-fanmax 50,60,70".
-cclock Đặt mục tiêu tốc độ của GPU (MHz). Bạn có thể chỉ định giá trị cho mỗi thẻ, ví dụ "-cclock 1000,1050,1100,0", card AMD chỉ hoạt động khi unlock & ép xung card, còn thẻ NVIDIA thì thẻ này không hỗ trợ.
-mclock Đặt mục tiêu bô nhớ của GPU (MHz). Tương tự như -cclock, chỉ áp dụng cho card AMD đã được unclock
-powlim Thiết lập giới hạn công suất nguồn, từ -50 đến 50. Chỉ áp dụng cho card AMD đã unclock
-cvddc Thiết lập mục tiêu đặt điện áp của card GPU, (nhân với 1000). Ví dụ, "-cvddc 1050" có nghĩa là 1.05V. Chỉ áp dụng cho card AMD đã unclock.
-mvddc Thiết lập mục tiêu bộ nhớ GPU, (nhân với 1000) . Ví dụ, "-mvddc 1050" có nghĩa là 1.05V. Chỉ áp dụng cho card AMD đã unclock
-mport Cổng giám sát / quản lý từ xa. Mặc định cổng là 3333, chỉ định "-mport 0" để vô hiệu hóa tính năng giám sát / quản lý từ xa.

3. Ví dụ:

Thông số dành cho card AMD Power Color RX 470 đã mod Bios chạy lên được 26.3 Mhs (mặc định card chưa flash bios thì chạy 22 Mhs).

Đào solo đồng ETH

GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
timeout /t 5
taskkill -t -f /im EthDcrMiner64.exe
taskkill -t -f /im ethminer.exe
EthDcrMiner64.exe -epool asia1.ethermine.org:4444 -ewal 0x94f6f977fe1f8b79440a7eb0c77121b9ef8d0c42.PC-01 -epsw x -powlim 0 -cclock 1050 -mclock 1820 -cvddc 865 -mvddc 860

Đào duo đồng ETH + DCR:

EthDcrMiner64.exe -epool asia1.ethermine.org:4444 -ewal 0x94f6f977fe1f8b79440a7eb0c77121b9ef8d0c42.PC-01 -epsw x -dpool stratum+tcp://yiimp.ccminer.org:4252 -dwal DsdABcxV117bK86QSsFJ4jqEogdPyW6trQt -dpsw x -powlim 0 -cclock 1050 -mclock 1820 -cvddc 865 -mvddc 860 -dcri 20

Dàn máy đào chuyên nghiệp HIS RX 480

Nói thì dài: mình gửi file cho nhanh:
Hướng dẫn có tô đậm những lệnh cần chú ý: Mình có nói sơ về quy trình hoạt động Chăm sóc Trâu: https://drive.google.com/


Các file cần chỉnh mình đang chạy ổn đinh: https://drive.google.com/…/0BxkYWYf4JuwxSk9ZdG03SDE3V…/view…

Bài viết của Bác Tuy ngày xưa học dốt giờ ko có bò phải đi chăn trâu ( Cảm ơn bác đã tổng hợp và viết lại cho anh em !)

Anh em Có nhu cầu đào - Liên Hệ     TẤN PHÁT ĐẮK LẮK 02/13 Y WANG, BMT 0949.579.048 - 0948.509.609