Tấn Phát Đắk Lắk thông báo họp + kiểm kho 14h ngày 19/11


14h ngày 19-11-2016 Vi tính Tấn Phát họp đến hết ngày , ngày 20-11 làm việc bình thường.

Mọi quá trình : Mua bán , Bảo hành , Sửa chữa sẽ nhận lại sang ngày 20-11