Thông báo Nghĩ lễ 30-4 và 1-5 vi tính Tấn Phát Đắk Lắk

TẤN PHÁT ĐẮK LẮK NGHĨ LỄ TỪ NGÀY 30/4 ĐẾN HẾT NGÀY 2/5/201

VUI LÒNG LIÊN HỆ VÀO NGÀY 3-5  !