Tạm dừng nhận bảo hành trong kỳ nghỉ tết nguyên đán 2016 - VI Tính Tấn Phát

Thống báo tạm dừng nhận bảo hành trong kỳ nghỉ tết nguyên đán 2016 - VI Tính Tấn Phát

Từ ngày 15/01 Tấn Phát tạm dừng nhận bảo  hành do các hãng đã tạm ngưng nhận hàng .

Việc Nhận lại Bảo hành sẽ được tiếp tục khi các hãng nhận bảo hành trở lại.