Laptop sony vaio và những khó khăn khi cài đặt drivers

- Đối với các kỹ thuật, việc cài đặt driver đối với các laptop không phải là vẫn đề quá khó khăn. song , laptop sony vaio lại trỡ lên cực ky khó chịu trong việc cài đặt driver. Bạn đã cài đặt đúng, song vẫn không thể nhận và phát sinh lỗi. Nguyên nhân chính là việc Sonyvaio bắt mọi người phải cài đúng quy trình trước sau các thành phần driver. Tấn Phát Đắk Lắk xin giới thiệu các bạn quy trình - thứ tự cài đặt driver laptop sony vaio.


1. Audio Driver

2. Bluetooth Driver

3. Chipset Driver

4. Memory Stick

5. Memory Card Reader/Writer

6. Modem

7. Network

8. Video

9. Wireless LAN

10. Sony Shared Library

11. Notebook Control Device

12. Sony Notebook Utilities

13. VAIO® Event Service

14. Sony® PxEngine Driver

(Source: esupport.sony.com/US/perl/support-info.pl?template_id=1&info_id=508&8#driver)


Chúc các bạn may mắn


bình luận cho "Laptop sony vaio và những khó khăn khi cài đặt drivers"