Xóa rác trong windows - tăng tốc máy tính bằng file .BAT tự tạo

Thông thường để xóa file rác trong windows mọi người thường sử dụng từng lệnh để tìm thư mục rác trong máy tính và xóa nó 

Hôm nay TanPhat.Net hướng dẫn các bạn tự tạo nhanh File tự chạy xóa rác trong windows .BAT

Về cơ bản file này cũng sử dụng các lệnh như xóa thông thường nhưng được lưu dưới dang file .BAT để chạy tự động với 1 click chuột

Giao diện chạy trong môi trường dos - yêu cầu nhấn phím bất kỳ để tiếp tục

Quá trình phân tích và thực thi đang diễn ra vui lòng chờ 

Quá trình xử lí đã xong - nhấn phím bất kỳ để thoát

- Trên là quá trình xóa rác tự động, để tạo file auto xóa rác bạn copy đoạn code bên dưới rồi vào notepad lưu lại với file mới với phần mở rộng là .bat


Tạo File .BAT xóa rác trong windows tự động

Code tạo file .BAT xóa rác trong windows

@echo off

color 0C echo Xoa file rac cho Windows

del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp

del /f /s /q %systemdrive%\*._mp

del /f /s /q %systemdrive%\*.log del /f /s /q %systemdrive%\*.gid

del /f /s /q %systemdrive%\*.chk

del /f /s /q %systemdrive%\*.old del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*

del /f /s /q %windir%\*.bak

del /f /s /q %windir%\prefetch\*.* rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp

del /f /q %userprofile%\cookies\*.*

del /f /q %userprofile%\recent\*.*

del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*" del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"

del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"

echo Qua trinh quet rac da hoan tat. tanphat.net cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

pause


Ngoài việc xóa rác trong windows để tăng tốc máy tính bạn cũng cần phải chống phân mãnh ổ cứng ( HDD ) máy tính, xem hướng dẫn
tại đây 

Chúc các bạn thành công

bình luận cho "Xóa rác trong windows - tăng tốc máy tính bằng file .BAT tự tạo"