Thông báo : Tạm ngừng thu các linh kiện vi tính , laptop cũ đến hết tháng 11 - 2016

Từ ngày 10/11 đến hết ngày 30/11 Tấn phát Đắk Lắk tạm ngừng thu tất cả linh kiện vi tính, Laptop cũ đến khi có thông báo lại. Việc thu đổi bù, đổi hàng vẫn diễn ra bình thường