Thông tin Tài khoản công ty

Vietcombank chi nhánh ĐăkLăk
Số tài khoản: 0231000579158

Tên tài khoản: LẠI VĂN TÍN


Agribank chi nhánh ĐăkLăk
Tên tài khoản:TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG
Số tài khoản : 5200205571940

Đông Á chi nhánh ĐăkLăk
Tên tài khoản:TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG
Số tài khoản : 0109058988


ACB chi nhánh ĐăkLăk
Số tài khoản: 237170319

Tên tài khoản: LẠI VĂN TÍN


Thanh toán bằng ví điện tử ( tiền ảo)

Zec t1T4Xc31neqvJSweig5SLoX7rhkGbhy5ThC

ETH :0xe837437e8db4c0b23b484de41a4bef83f9997f68

ETC :0x2e9d8735aa5edc4a559544eb6c10250a0a5fed2b

BTC :1LqBo6LEeRCREZ91K1Um8hAWes6us1gpbd