Vi tính Krông Nô Laptop - về việc giao nhận linh kiện, sửa chữa thiết bị

Cụ thể như sau : 

 • Đối với dịch vụ sửa chữa laptop cho khách hàng tại khu vực Krông Nô - Đắk Nông


Khách hàng ---> Gửi xe buyt  Xe Buýt ( trả cước gửi )--->  Nhân viên Tấn Phát Đắk Lắk nhận hàng ------> Báo giá ------ > OK sửa chữa ----- > gửi lại nhà xe ----> Khách nhận hàng ( trả tiền cước + phí ) 

  Khách hàng Gửi tiền hàng ---> Nhà xe nhận Tiền ---> Nhân viên Tấn Phát giao hàng ---> nhận tiền nhà xe ---> xong đơn hàng


  Ngoài Tuyến Krông Nô , Tấn Phát Đắk Lắk gửi hàng các tuyến sau :

  xã Buôn Choah huyện Krông Nô,xã Đắk Nang huyện Krông Nô,xã  Đắk Rồ huyện Krông Nô,xã  Đắk Sôr huyện Krông Nô,xã Đức Xuyên huyện Krông Nô , xã Ea R\\\'bin huyện Krông Nô ,xã  Nam Đà huyện Krông Nô, xã  Nam Ka huyện Krông Nô , xã  Mâm N\\\'Đir huyện Krông Nô,xã  Nâm Nung huyện Krông Nô , xã Quảng Phú huyện Krông Nô

  VI TÍNH TẤN PHÁT 

  Địa chỉ: 02/13 Ywang, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk 

  Điện thoại: 0500 3918959 - 0500 3579078 - 0949.579.078 (A. Tín) 

  Email: tanphatdaklak@gmail.com - Website: www.tanphat.net