Vi tính Mdrak - Phân phối laptop - linh kiện PC

TẤN PHÁT  ĐẮK LẮK

02/13 Y wang , BMT 

0949.579.078 - 0948.509.609 

Phân phối linh kiện laptop , Laptop , Linh kiện PC - Net - Game cho thị trấn Mdrack và các xã Cư Króa • Cư M'ta • Ea H'MLay • Ea Lai • Ea M' Doal • Ea Pil • Ea Riêng • Ea Trang • KRông Á • Krông Jing • Cư Prao • Cư San

Hệ thống gửi hàng Tấn Phát

1. gửi xe VIệt tại 128 Y Ngông về Mdrak 

2 .Gửi xe eBus về Mdrak