Vi tính Tấn Phát thông báo nghỉ lễ 30 -4 - 01/5 2016

Vi Tính Tấn Phát Thông báo nghỉ lễ như sau :

Toàn bộ nhân viên công ty sẽ được nghỉ lễ 30/4 và ngày 01/05  - Công ty sẽ làm việc lại vào ngay


bình luận cho "Vi tính Tấn Phát thông báo nghỉ lễ 30 -4 - 01/5 2016 "